ĐPDN – 65

Vải thun cá sấu thái – cá sấu 65/35 – cotton 65/35…